Werkwijze

example graphic

Hulp bij Artesia gaat langs de wegen denken, voelen en doen. Een geleide ontdekkingsreis, waarbij we toewerken naar bewustwording en inzicht. Wat houdt je bezig? Waar loopt het vast? En waar zit de ruimte?

Vervolgens zetten we de stap naar concreet handelen. Bewust nieuw gedrag kan een einddoel zijn.

Werkwijze
Hoe komen we over de drempel?
Die weg verschilt per mens. Wat de één een fijne methode vindt, is voor een ander minder geschikt. We kiezen dan ook uit een groot palet, waarop we een geschikte methode mengen uit:

  • gesprekken
  • schrijven
  • systemisch werk (opstelling)
  • lichaamswerk
  • ontspanningsoefeningen
  • geleide meditatie
  • (creatieve) opdrachten
  • verhalen
  • en meer...

Ook de plaats hoeft niet vast te staan. Soms gaan we wandelen als bewegen het werken vergemakkelijkt.


Miranda is erkend als rouw- en verliesbegeleider door het Landelijk Steunpunt Rouw


Ik ben aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix Opleidingen en houd me aan de daarin opgestelde uitgangspunten en richtlijnen.
Zie voor meer informatie: www.phoenixopleidingen.nl/wie-zijn-wij/ethiek


Privacyverklaring

Artesia gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Deze privacyverklaring geldt als je deze website bezoekt en/of gebruik maakt van een van mijn diensten. Met deze privacyverklaring geef ik je duidelijkheid over de manier waarop ik omga met jouw gegevens en welke rechten jij daarbij hebt.