Verlies

example graphic

Verlies omvat alle gevoel van verloren gaan, bijvoorbeeld bij:

 • overlijden
 • scheiding
 • verlies van een lichamelijke of geestelijke functie
 • ontslag
 • brand
 • het niet meer kunnen uitoefenen van een vak of hobby

Individueel

Verlies is een breed begrip. Het omvat de dood van een (ongeboren) kind, van ouders, van partners of geliefden. Maar verlies ervaren we ook bij heimwee en bij verloren gaan van dierbare zaken door brand of inbraak.

Ieder verlies kan leiden tot een rouwproces. Meestal kunnen we dit zelf aan, maar soms voelt het als een grote natuurramp, waarbij het moeilijk is overeind te blijven.

Als je dreigt om te vallen kan Artesia je opvangen en weer op de been helpen.

Rouwbegeleiding

Na overlijden van iemand die je dierbaar is, valt de grond soms onder je voeten weg. Het rouwproces is hard en we moeten er doorheen. Wegnemen kan niet, maar Artesia kan een eind met je meelopen, zodat je er niet alleen voor staat. Het kan weldadig zijn als je je verdriet met iemand kunt delen.

Er bestaan methoden die helpen verlies te verwerken. Methoden die acceptatie bevorderen. Waardoor je het verlies in je verdere leven onder je arm kunt meenemen. Artesia kent deze methoden en zet ze graag in om je er door te slepen.

Tarieven verliesbegeleiding

Lees meer over tarieven verliesbegeleiding.

Groepen

Lotgenoten
Artesia begeleidt lotgenotengroepen. Deze groepen zijn bedoeld voor mensen die een dierbare hebben verloren door de dood en die hierover met anderen willen praten, ervaringen willen uitwisselen, herkenning zoeken. Een groep bestaat uit 6 tot 8 personen en komt wekelijks of tweewekelijks bij elkaar.

We werken aan de hand van af te spreken thema’s, zoals:

 • het afscheid
 • de reactie van de omgeving
 • rouwen
 • herinneringen
 • hoe zorg je voor jezelf
 • het verlies meenemen in je verdere leven.

Ondernemingen en organisaties

Calamiteiten op school of op het werk
Een kind overlijdt, een collega krijgt een hartstilstand tijdens een teamdag. Een dergelijke calamiteit heeft grote impact.

Artesia begeleidt scholen of organisaties bij het verwerken van verlies, door:

 • advies aan het management, docententeam of andere begeleiders
 • daadwerkelijke begeleiding van ooggetuigen
 • vormgeven van trauma- of rouwverwerking en bijstand aan andere leerlingen, teamgenoten en andere betrokkenen.

Draaiboek voor calamiteiten
Kun je je voorbereiden op een dergelijke calamiteit?
Niemand weet wat er op ons af zal komen. Maar je kunt wel een draaiboek maken om de paniek van het moment de baas te blijven.

Voorlichting verliesverwerking
Ben jij erin geïnteresseerd hoe mensen verlies verwerken?
Artesia geeft lezingen of workshops over verwerking van ontslag, ziekte, echtscheiding en overlijden.

Lezingen en workshops zijn bedoeld voor management van bedrijven (HRM-stafleden), maar ook voor patiëntenverenigingen, familieleden en andere geïnteresseerden in ziekenhuis, bibliotheek of buurthuis. De lezing of workshop maken we op maat.

Tarieven workshops, draaiboek en voorlichting

Lees meer over tarieven workshops, draaiboeken en voorlichting.